Relatieklik dating

Onder ‘karakter’ zie je hoe iemand heeft gescoord op de persoonlijkheidstest, en wat dat voor implicaties heeft voor jullie contact.Zo kan daten met iemand die ‘behoorlijk van jou verschilt’, zorgen voor conflicten.Op het profiel van een match staan wat algemene gegevens en een introductieverhaaltje.Daarnaast is er een overzicht van de personalia, waar met plusjes wordt aangegeven welke overeenkomsten en verschillen jullie hebben.

Als het toch niet lukt, dan ben je aan het eind van de rit in ieder geval tot nieuwe psychologische inzichten gekomen.

Door zo’n lange vragenlijst ben je er in elk geval van verzekerd dat er alleen serieuze leden op de website zitten.

Daarnaast is de test een combinatie van feiten en karakter, dus ook als een potentiële match zichzelf voor geen meter kent, krijg je alsnog een redelijk goed beeld van jullie overeenkomsten en verschillen.

Bij ‘gewoontes’ zie je dezelfde vragen terug als die je zelf hebt ingevuld, opnieuw met het ‘plusjessysteem’.

Tot slot kun je de ‘over zichzelf’ sectie lezen, mits die is ingevuld.

Search for relatieklik dating:

relatieklik dating-80relatieklik dating-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “relatieklik dating”

  1. Just like the person who thinks that love is about having the power to change someone, you are giving yourself far greater powers to assess a person than you possess.” If you don’t think you can grow attracted to someone, you’ll find that you won’t be that interested in truly getting to know someone whether you feel the attraction instantly or after knowing them for a while. This is why so many people struggle to get over a relationship where there were a lot of illusions.